Untold Stories Artistic Company

Mission

The Untold Stories Artistic Company’s mission is to promote Roma culture and to create a necessary platform for untold and marginalized Roma stories, using artistic tools to fight against discrimination.


Through artistic projects and research the company aims to foster communication and mutual understanding between non-Roma and the Roma community and to increase awareness of the cultural and social history of Roma people and their lived experiences.

Story

As an independent artist, Alina Serban started her practice in 2009.

In 2015 she initiated the cultural project “Povești nespuse” (“Untold Stories”), implemented with the support of the Romano ButiQ Association and funded by a grant from Norway, Iceland, Liechtenstein and the Romanian Government.

The project’s aim was to end the silence that dominated the Romanian public space regarding the history of Roma slavery in Romania and the diversity of unrepresented Roma experiences. Within the project there were several events organized and a variety of materials realized: an evening of Roma fairy-tales, artistic happenings, the reading-performance of “The Great Shame” theatre play, research articles on Roma slavery and an e-book of Roma fairy tales.

Povesti Nespuse / Untold Stories

More info about this cultural project and useful resources

As a coherent step following the success of this project, Alina Serban founded the Untold Stories Artistic Company. The company will continue developing projects meant to promote Roma art and culture from a Roma perspective.

Cultural events/projects organized by the Untold Stories Artistic Company or in partnership with the Untold Stories Artistic Company

Part of the Romani Kultura festival organized by the Roma National Cultural Centre – CNCR Romano Kher

For the event “Connect All”, organized by the Sustainable Development Agency of Brasov County

A special event to mark the International Roma Day, organized by the Roma National Cultural Centre – CNCR Romano Kher

For the regional conference “Roma Woman – between destiny and prejudice” organized by the People2People Foundation

The performance was commissioned by the National Roma Agency (ANR) for their High level Conference on EU Framework on National Strategies for Roma Inclusion

Celebratory event marking 163 years since the abolition of slavery in Romania, in partnership with CNCR – Romano Kher and Excelsior Theatre

22 February = Roma Liberation Day

In partnership with the Ruhama Foundation and the “Cserey – Goga” high school

News/Noutati

[RO] Invitație de participare la procedura competitivă – Servicii de producţie de film pentru realizarea docudramei “Bilet de iertare”

Asociația Untold Stories în calitate de beneficiar privat, derulează o procedură de atribuire pentru încheierea unui contract pentru Servicii de producţie de film pentru realizarea docudramei “Bilet de iertare”, în cadrul proiectului “Bilet de iertare” finanțat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

Cerere de ofertă – servicii producție docudramă

Asociatia Untold Stories invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor caietul de sarcini anexat, să participe la procedura de cerere de ofertă pentru realizarea docudramei “Bilet de iertare” (regie și scenariu Alina Șerban), film ce prezintă experiențe și povești de viață din timpul robiei romilor.

Serviciu – Cod CPV:92111250-9 Producţie de filme de informare.

Durata docudramei pe care vrem să o realizăm este de aproximativ 15 minute. Până pe data de 2 noiembrie 2019, se va preda un rough cut pentru a putea fi prezentat în cinematografe.

Predare rough cut – 2 noiembrie 2019

Predare material video final după post-producție – urmează a fi stabilit de comun acord între ambele părți contractante

Ofertantul se va ocupa de toate etapele producției, printre care numim: contractarea actorilor și a echipei de filmare, consultarea pentru stabilirea locațiilor și contractarea acestora, crearea decorului, crearea imaginii și a sunetului, filmarea materialului, montajul materialului final.

Acest proiect este finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI). 

Bugetul pe care îl alocăm pentru realizarea docudramei este de maximum 176.800 lei cu TVA (150.084 lei fără TVA), plătit în trei tranșe, după emiterea facturilor, după cum urmează, conform calendarului proiectului:

Etapa I – Servicii de producție, realizate în perioada 02 –20.09.2019, în valoare de 30% din suma totală (maximum 53.580 lei cu TVA / 45.025 fără TVA), cu factură emisă până la data de 20.09.2019

Etapa II – Servicii de producție, realizate în perioada 20.09  –20.10.2019, în valoare de 40% din suma totală (maximum 71.440 lei cu TVA / 60.033 fără TVA), cu factură emisă până la data de 20.10.2019

Etapa III Servicii de producție, realizate în perioada 20.10  –02.11.2019, în valoare de 30% din suma totală (maximum 53.580 lei cu TVA / 45.025 fără TVA), cu factură emisă până la data de 02.11.2019

* În cazul ofertanților neplătitori de TVA suma maximă acordată va fi 150.084 lei

În cazul ofertanților neplătitori de TVA trebuie anexată o declarație pe proprie răspundere că ofertantul nu plătește TVA

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta conținând:  

  • Adresa de înaintare (model de formular anexat)
  • Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art 14 si 15 din OUG 66/2011 (model de formular anexat)
  • Propunerea tehnică (model de formular anexat)
  • Oferta financiară (model de formular anexat)
  • Centralizatorul de prețuri (model de formular anexat)
  • CV-ul/portofoliul firmei din care să reiasă experiența în domeniul producției de film (nu se realizează pe bază de formular model, documentul trebuie să fie în format .word sau .pdf)
  • Pentru ofertanții neplătitori de TVA – declarație pe proprie răspundere că nu plătesc TVA (nu se realizează pe bază de formular model, documentul trebuie să fie în format .word sau .pdf)

Se trimit pe e-mail la adresa untoldstoriescompany@gmail.com

Data limită pentru depunerea ofertei: 09.08.2019, ora 16.00

Persoana de contact este Alexandra Bunea, telefon 0723374513, e-mail: untoldstoriescompany@gmail.com

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor prevăzute în specificațiile tehnice. Operatorul economic va prezenta în propunerea tehnică toate informațiile și documentele solicitate în specificațiile tehnice precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le consideră necesare. 

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări este 08.08.2019, ora 16:00

Vă rugăm să găsiți mai jos date suplimentare referitoare la specificațiile tehnice, modul de prezentare a ofertelor, criteriile de atribuire a contractului (caietul de sarcini). Ofertanţii trebuie să prezinte doar o singură ofertă.

Data publicării: 26.07.2019

📢  Anunt! 📢  Va informam ca am prelungit termenul de trimitere a ofertelor pentru Servicii de producţie de film pentru realizarea docudramei “Bilet de iertare” pana pe data de 16 august, ora 16:00.

 
Totodata, termenul pentru solicitarea clarificarilor va fi extins pana pe data de 15 august, ora 16:00.
 

Va multumim si va stam la dispozitie in cazul in care aveti nevoie de informatii suplimentare.

 
Data publicarii anuntului: 02.08.2019
 
📢  Anunt! 📢 Va informam ca din cauza intarzierii semnarii contractului dintre Asociatia noastra si finantator, procedura de achizitie Servicii de producţie de film pentru realizarea docudramei “Bilet de iertare” va fi reluata.
 
Vom reveni cu mai multe informatii. Va multumim pentru intelegere. 
 
Data publicarii anuntului: 23/08/2019

Contact us!